רש"י על דברים כט יז

<< רש"י על דברים • פרק כט >>
ג • ו • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כה • כח • 


"פן יש בכם וגו'" - לפיכך אני צריך להשביעכם

"פן יש בכם" - שמא יש בכם

"אשר לבבו פונה היום" - מלקבל עליו הברית

"שרש פרה ראש ולענה" - שרש מגדל עשב מר כגידין שהם מרים כלומר מפרה ומרבה רשע בקרבכם