מ"ג דברים כט כה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם אלהים אשר לא ידעום ולא חלק להם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּלְכוּ וַיַּעַבְדוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ לָהֶם אֱלֹהִים אֲשֶׁר לֹא יְדָעוּם וְלֹא חָלַק לָהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּלְכ֗וּ וַיַּֽעַבְדוּ֙ אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וַיִּֽשְׁתַּחֲו֖וּ לָהֶ֑ם אֱלֹהִים֙ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־יְדָע֔וּם וְלֹ֥א חָלַ֖ק לָהֶֽם׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַאֲזַלוּ וּפְלַחוּ לְטָעֲוָת עַמְמַיָּא וּסְגִידוּ לְהוֹן דַּחְלָן דְּלָא יְדַעוּנִין וְלָא אוֹטִיבָא לְהוֹן׃
ירושלמי (יונתן):
וַאֲזָלוּ בָּתַר יִצְרָא בִּישָׁא וּפְלָחוּ לְטַעֲוַות עַמְמַיָא וְסַגִידוּ לְהוֹן דַחֲלָן דְלָא יַדְעִינוּן וְלָא אִתְפַלְגוּן לְהוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא ידעום" - לא ידעו בהם גבורת אלהות

"ולא חלק להם" - לא נתנם לחלקם ואונקלוס תרגם ולא אוטיבא להון לא הטיבו להם שום טובהולשון לא חלק אותו אלוה שבחרו להם לא חלק להם שום נחלה ושום חלק

"ויתשם ה'" - כתרגומו וטלטלינון וכן הנני נותשם מעל אדמתם

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלהים אשר לא ידעום" - לא ידעו בהם גבורת אלהות ולא חלק להם ולא נתנם לחלקם ואונקלוס תרגמו ולא אוטיב להון לא הטיב להם שום טובה ולשון "חלק" אותו אלוה שבחרו להם לא חלק להם שום נחלה וחלק לשון רש"י והנכון אלהים אשר לא ידעום באלהים כלומר שלא ידעו אותם בכח אלהות שימצא להם מעצמו ולא חלקם ה' אלהי אבותם להם שלא נתן אותם שרים על ישראל כאשר שמם על האומות וכבר פירשתי זה (ויקרא יח כה)

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


וישתחו להם אלהים אשר לא ידעום ולא חלק להם. כלומר לא ידועם באלהים, שלא ידעו להם כח אלהות שיהיה להם כח מעצמם, ולא חלק להם, שלא נתנם לחלקם רק לחלק הכנענים, שנאמר (דברים ד) אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים, אבל חלק ישראל יוצר הכל, הוא שנאמר (תהלים טז) ה' מנת חלקי וכוסי, ואנחנו חלקו שנאמר (דברים לב) כי חלק ה' עמו.

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלהים אשר לא ידעום" שלא ידעו מציאותם בשום פנים ועזכו אלהיהם שהוא אלהי אמת שכא מופת על מציאותו ויכלתו והשגחתו:

" ולא חלק להם" שיראו שאין שום מזל מתקן ענינם:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וילכו ויעבדו אלהים אחרים "וגו' "אלהים אשר לא ידעום ולא חלק להם". (כתרגומו דלא אוטיבא להון) וא"כ גדול עונם מנשוא:

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

וישתחוו. מלא וי"ו, הוא הדין שאר עבודה שהיא כעין פנים:

<< · מ"ג דברים · כט · כה · >>