רש"י על בראשית מז כד

<< רש"י על בראשית • פרק מז >>
ב • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • 


"לזרע השדה" - שבכל שנה

"ולאשר בבתיכם" - ולאכול העבדים והשפחות אשר בבתיכם

"טפכם" - בנים קטנים