רש"י על בראשית מז ז

<< רש"י על בראשית • פרק מז
ב • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • 


"ויברך יעקב" - היא שאילת שלום כדרך כל הנראים לפני המלכים לפרקים שלודי"ר בלע"ז גריסען