רש"י על בראשית מז יז

רש"י על בראשית • פרק מז >>
ב • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"וינהלם" - כמו וינהגם ודומה לו (ישעיהו נא) אין מנהל לה (תהלים כג) על מי מנוחות ינהלני