רש"י על בראשית מז ו

רש"י על בראשית • פרק מז >>
ב • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • 


"אנשי חיל" - בקיאין באומנותן לרעות צאן

"על אשר לי" - על צאן שלי