רש"י על בראשית מז יג

<< רש"י על בראשית • פרק מז >>
ב • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ולחם אין בכל הארץ" - חוזר לענין הראשון לתחלת שני הרעב

"ותלה" - כמו ותלאה לשון עייפות כתרגומו ודומה לו (משלי כו) כמתלהלה היורה זיקים