רש"י על איוב ח יט

<< רש"י על איוב • פרק ח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • 


"הן הוא משוש דרכו" - של רשע שכל משושו וגם הצלחתו ללא תקוה תשוב

"ומעפר אחר יצמחו" - בני אדם שהיו עד הנה שחים עד עפר יצמחו אחר אדם אחר יצמח לקבל גדולתו של זה כשם שמצינו ולחוטא נתן ענין וגו' (קוהלת ב) ע"כ דע על עצמך אם רשע היית אין תקומה למפלתך ואם תם היית כו'