מ"ג איוב ח יט

מקראות גדולות איוב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הן הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֶן הוּא מְשׂוֹשׂ דַּרְכּוֹ וּמֵעָפָר אַחֵר יִצְמָחוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֶן־ה֭וּא מְשׂ֣וֹשׂ דַּרְכּ֑וֹ
  וּ֝מֵעָפָ֗ר אַחֵ֥ר יִצְמָֽחוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הן הוא משוש דרכו" - של רשע שכל משושו וגם הצלחתו ללא תקוה תשוב

"ומעפר אחר יצמחו" - בני אדם שהיו עד הנה שחים עד עפר יצמחו אחר אדם אחר יצמח לקבל גדולתו של זה כשם שמצינו ולחוטא נתן ענין וגו' (קוהלת ב) ע"כ דע על עצמך אם רשע היית אין תקומה למפלתך ואם תם היית כו'

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הן", העקירה הזאת "הוא משוש דרכו", ישמח על העקירה הזאת ועל הדרך שמובילים אותו ממקומו למקום אחר, כי "מעפר אחר" אשר אין שם אבנים ושרשים משם "יצמחו" שרשיו באין מעכב, ונמצא שעקירה זאת היא לטובתו, וזה משל אל הצדיק אשר לא הורגל במותרות והוא רטוב ועומד בצדקו אף לפני שמש, כי הוא מוכן לעמוד בנסיון, כשרוצה ה' לרומם קרנו ולהאיר נרו ורואה כי במקום ובמדרגה שהוא נטוע עתה יש לו מונעים ומעכבים מלהעלותו לגדולה המוכנת לפניו, אז יעקרנו ה' ממקומו יחריב נוהו ויהרוס ביתו וגם עמודי גוייתו ירפפו, וזה אך לטובתו שעי"כ יטעהו ה' מחדש במקום יותר מובחר, וישימהו לנס עמים במקום ובמדרגה אשר בו יתפשטו שרשיו ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו, וכ"ז הוא לטובתו ולהצלחתו. - עתה מבאר את העולה משטתו, כי.

"הן אל לא ימאס תם", וא"א שיסורי הצדיק יהיה לרעתו, וגם "לא יחזיק ביד מרעים", וא"א שהצלחת הרשע יהיה לטובתו, רק, כי.


ביאור המילות

"יצמחו", מוסב על השרשים שבפסוק י"ז:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הן הוא משוש דרכו" - ר"ל עם כי נראה שהשחית את האילן הנה לא כן הוא כי זה הוא שמחת דרכו של האילן כי מעפר אחר אשר עתה ינטע בו יצמחו לו יונקות באופן יותר שלם כי כן דרך קצת מן הצמחים אשר תהיינה יותר שלימות כאשר יעקרו ממקומם וינטעו במקום אחר א"כ הרעה הזה הטבה היא וכן רעת הצדיקים לטובה תחשב ועם כי לא נדע היאך הוא בעבור סכלות הדעת

מצודת ציון

"דרכו" - ענין סדר והנהגה

<< · מ"ג איוב · ח · יט · >>