רש"י על איוב ח יב

<< רש"י על איוב • פרק ח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • 


"באבו" - בליחלוחו ובפריו

"לא יקטף" - לא ישבר ולא ינתק כמו (שם כג) וקטפת מלילות

"ולפני כל חציר ייבש" - קודם כל חציר ויבש כשהמים כלים והביצה חריבה