רש"י על איוב ח יח

<< רש"י על איוב • פרק ח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • 


"וכשיבלענו" - ממקומו הנפרע ממנו ומקרא חסר הוא זה

"וכחש בו" - מקומו

"לא ראיתיך" - שאין נשאר ממנו לא שרש ולא ענף והרי הוא כלא היה שאין נפילתו כמפלת צדיקים כי הצדיק יפול ויקום וזה יפול בלא תקומה