רש"י על איוב ח יז

<< רש"י על איוב • פרק ח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • 


"יסובכו" - יתאחזו בענף ובסובך

"בית אבנים" - יחזה מקום איתן רואה ובונה לו למצודה ומנחם פי' יחזה לשון גבול יגבול אותו יבננו עד גבולו וכן מחוז חפצם (תהלים קז) וכן מחזה אל מחזה (מלכים א ז) כל אלה לפני מכתו