רש"י על איוב ח ד

<< רש"י על איוב • פרק ח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • 


"וישלחם ביד פשעם" - על ידי פשעם (הפשע) הוא נעשה שליח להובילם