רש"י על איוב ח ב

רש"י על איוב • פרק ח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • 


"ורוח כביר" - רוח דברים

"כביר" - ל' רוב