מ"ג איוב ח ד

מקראות גדולות איוב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִם בָּנֶיךָ חָטְאוּ לוֹ וַיְשַׁלְּחֵם בְּיַד פִּשְׁעָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִם־בָּנֶ֥יךָ חָֽטְאוּ־ל֑וֹ
  וַֽ֝יְשַׁלְּחֵ֗ם בְּיַד־פִּשְׁעָֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישלחם ביד פשעם" - על ידי פשעם (הפשע) הוא נעשה שליח להובילם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אם בניך חטאו לו", שעל בניך לא אוכל לומר שנתיסרו ע"ד התמורה כדי להרבות שכרם אחר שהם מתו ונאבדו, אבל עליהם לא תוכל להחליט שלא חטאו, ובודאי חטאו לו (כמ"ש בעצמו אולי חטאו בני)"ולכן וישלחם ביד פשעם", כי שלחם ביד הפשע עצמו, כי בעת אכלו ושתו שאז פשעו וברכו אלהים בלבבם, נפל עליהם הבית ומתו. וזה מדה כנגד מדה כפי היושר והצדק, אבל הנוגע לך שאתה טוען כי צדיק אתה, אני משיב לך.


ביאור המילות

"וישלחם". מן העולם, כמו תרע לאומים ותשלחם, וי"מ תהרגם כמו בשלח יעבורו, שיהרגם בחרבו:

"ביד פשעם". כמו כאשר דבר ה' ביד משה, ויושיעם ביד ירבעם:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אם בניך" - ר"ל ראה שאין הדברים באים במקרה כ"א בהשגחה לפי הגמול כי כאשר בניך חטאו בעשותם משתה תמיד המביא לידי קלות ראש הנה אז גרשם מן העולם במקום פשעם כי בבית המשתה מתו במקום הרשע שם המשפט

מצודת ציון

"וישלחם" - גרשם כמו שלח מעל פני (ירמיהו טו)והוי"ו היא במקום אז וכן אם בחוקתי תלכו וגו' ונתתי וגו' (ויקרא כו)ור"ל אז נתתי וגו'

"ביד" - במקום כמו יד אבשלום (שמואל ב יח)

<< · מ"ג איוב · ח · ד · >>