רש"י על איוב ז כ

<< רש"י על איוב • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יט • כ • כא • 


"למפגע לך" - כפוגע האדם בעת חמתו ומעורר עליו כל מעשה איבתו (ס"א חובתו)

"ואהיה עלי למשא" - זה אחד מן תיבות שכינה הכתוב והן תיקון סופרים