רש"י על איוב ז יא

רש"י על איוב • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יט • כ • כא • 


"גם אני לא אחשך פי" - הואיל ואינך חדל ממני גם אני לא אמנע דיבור מלצעוק על מדותיך