רש"י על איוב ז ח

<< רש"י על איוב • פרק ז
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יט • כ • כא • 


"לא תשורני" - לא יראני עוד עוד עין שתחפוץ לראותי אחר שאמות

"עיניך בי ואינני" - להקב"ה מדבר למה הוצרכת לפצעני ולדכאני בייסורים בראייה א' שתשים עיניך עלי ואינני בעולם