רש"י על איוב ז יט

רש"י על איוב • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יט • כ • כא • 


"כמה" - עת ארוך אשר לא תשעה ממני כמו (שמות ה) ואל ישעו בדברי שקר וכן (לקמן יד) שעה מעלי וחדל

"בלעי רקי" - כמו בליעת רוקי