רש"י על איוב ז א

<< רש"י על איוב • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יט • כ • כא • 


"הלא צבא וגו'" - זה הדבר אשר אמרתי לכם להואילו ולפנות בי כי איך אחריש מלזעוק על הוותי הלא ידעתם כי יש צבא וזמן לאנוש כמה יחיה

"וכימיו שכיר" - שנשכר לשנה ויודע שיכלו ימי שכירתו כן זה יודע שיכלו שנים הקצובות לו ואני אותו צבא הניתן לי