מ"ג איוב ז כ


<< · מ"ג איוב · ז · כ · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
חָטָאתִי מָה אֶפְעַל לָךְ נֹצֵר הָאָדָם לָמָה שַׂמְתַּנִי לְמִפְגָּע לָךְ וָאֶהְיֶה עָלַי לְמַשָּׂא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
חָטָ֡אתִי מָ֤ה אֶפְעַ֨ל ׀ לָךְ֮ נֹצֵ֢ר הָ֫אָדָ֥ם
  לָ֤מָה שַׂמְתַּ֣נִי לְמִפְגָּ֣ע לָ֑ךְ
    וָאֶהְיֶ֖ה עָלַ֣י לְמַשָּֽׂא׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למפגע לך" - כפוגע האדם בעת חמתו ומעורר עליו כל מעשה איבתו (ס"א חובתו) "ואהיה עלי למשא" - זה אחד מן תיבות שכינה הכתוב והן תיקון סופרים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חטאתי" - ועוד אף אם לו חטאתי מה אני עד שאוכל לפגום בך ועוד הלא אתה נוצר האדם ולמה בראתני להיות נכון לשאתה תפגע בי מכת ידך וכאומר הלא בתחילת בריאתי ידעת כי כן אהיה וכאלו בראתני להנקם בי להיות כמטרה לחץ

"ואהיה עלי למשא" - תקון סופרים הוא והראוי ואהיה עליך למשא ומוסב על למה שמתני כאומר למה בראתני להנקם בי ולהיות עליך למשא לפגום מה בקדושתך הלא טוב היה העדרי ובלא תקון יאמר שאומר הן קצתי בחיי ולא אוכל לסבול את עצמי ואני עלי למשא והוא מענין לשון מליצה  

מצודת ציון

"למפגע" - ענין הכאת מכת מות כמו גש פגע בו (שמואל ב א)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חטאתי", גם את חטאתי "מה אפעל לך" ומה ההיזק הגיע לך מחטאי עד שבעבורו חרדת את כל החרדה הזאת לנקום בי בנקמה מופלגת כזאת, וכן א"א שתהיה שמירה זאת על צד ההטבה והשמירה ששומר את מעשה ידיו, כי ע"ז אשאל "נוצר האדם", ר"ל אם השמירה הזאת באה מצד שאתה נוצר האדם ושומרו, ואינך רוצה להשחית את מעשה ידך, "למה שמתני", הלא אשאל למה בראתני כלל, אחר שאין בבריאותי ומציאותי שום תועלת, לא לצרכך כי אני "למפגע לך", כדבר שטרחו מרובה מהנאתו, ולא לצרכי ותועלתי כי ע"י מציאותי "אהיה עלי למשא", שאני למשא כבד על עצמי לסבול יגון ועמל, וההעדר היה טוב לי מן המציאות: בשגם אם תכלית היסורים הם כדי שעל ידם תשא את עוני כמ"ש אליפז, הנה אשאל.

 

<< · מ"ג איוב · ז · כ · >>