רש"י על איוב ז ו

<< רש"י על איוב • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יט • כ • כא • 


"ימי קלו" - ימי טובתי מיהרו ללכת

"מני ארג" - מני אריג' הנעשי' מהרה וכן אמר חזקיה (שם לח) קפדתי כאורג חיי

"באפס תקוה" - איני מקוה עוד לטובה