מ"ג איוב ז יט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כמה לא תשעה ממני לא תרפני עד בלעי רקי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כַּמָּה לֹא תִשְׁעֶה מִמֶּנִּי לֹא תַרְפֵּנִי עַד בִּלְעִי רֻקִּי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כַּ֭מָּה לֹא־תִשְׁעֶ֣ה מִמֶּ֑נִּי
  לֹֽא־תַ֝רְפֵּ֗נִי עַד־בִּלְעִ֥י רֻקִּֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמה" - עת ארוך אשר לא תשעה ממני כמו (שמות ה) ואל ישעו בדברי שקר וכן (לקמן יד) שעה מעלי וחדל

"בלעי רקי" - כמו בליעת רוקי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כמה (אשר) לא תשעה ממני", שאם כדעת אליפז שהיסורים של איוב הם השגחיים וה' סופר כמותם ואיכותם ומשגיח בכל רגע שלא ימות מתוך גודל המכאוב, איך יצוייר שהגבוה מעל גבוהים ישגיח השגחה כזאת על האדם הזה אשר כאין נחשב לפני רוממתו, ושיעור הכתוב "איך לרגעים כמה (זה השיעור אשר) לא תשעה ממני תבחננו", כי הלא "לא תרפני אף עד בלעי רוקי", עד שצריך אתה לבחון עניני בכל רגע, ואיך אפשר זה שתתמיד השגחתך כמה זה השיעור, והנה שמירה מופלגת כזאת לא תצויר רק באחת משתי פנים, או על צד הנקמה הגדולה, כמו שהמלך רוצה להנקם ממנו נקמה מופלגת ומצוה ליסרו בכל יום ביסורים קשים ומשונים וממנה עליו רופאים גדולים שירפאוהו תמיד וישגיחו שישאר בחיים זמן רב כדי שיוכל להנקם ממנו זמן רב. או שיהיה על צד ההטבה המופלגת, ששמרו בחיים כדי להטיב לו באחריתו, ולעומת זה טוען, שא"א שתהיה השמירה הזאת על צד הנקמה, כי לא יצוייר נקמה כזאת רק מאדם לאדם, אם עשה לו רעה ורוצה להשיב לו כרעתו, אבל לא אצל ה' שלא יצוייר שהאדם יעשה לו רעה, ועז"א.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כמה" - כאומר ולו אף אם תשגיח בי ומצד העונש באו עלי היסורים מה זה תכבד עלי ידך כמה הרבה מן הזמן אשר לא תחדל ממני מלהכות בי ולא תתן לי רפיון אף זמן מועט משך שעור בליעת הרוק

מצודת ציון

"תשעה" - תחדל כמו השע ממני ואבליגה (תהלים לט)

<< · מ"ג איוב · ז · יט · >>