רש"י על איוב ה יג

<< רש"י על איוב • פרק ה >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כא • כג • כד • כו • 


"נמהרה" - כל העצה העשויה במהירות היא סכלות