רש"י על איוב ה יז

<< רש"י על איוב • פרק ה
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כא • כג • כד • כו • 


"הנה אשרי אנוש וגו'" - ביסורין וכשם שהוא (מרפא) מכאובים של אלו כך אני אדרו' אליו על יסורין אלו שיבואוני והיה לך לקבלם ולא למאסם