רש"י על איוב ה ו

<< רש"י על איוב • פרק ה >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כא • כג • כד • כו • 


"כי לא יצא מעפר" - מכה הבאה על האדם לא לחנם הוא ולא מן העפר תצמח לו און הוא לשון שבר