רש"י על איוב ה ד

| רש"י על איובפרק ה' • פסוק ד' | >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כא • כג • כד • כו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ירחקו בניו" - זו היא קללה שקיללתיו

"וידכאו" - בדגש הוא ידוכאו ואם הוא נקוד רפי משמש ידכאו אחרים