רש"י על איוב ה ה

<< רש"י על איוב • פרק ה >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כא • כג • כד • כו • 


"אשר קצירו" - של רשע

"רעב יאכל" - כי ימות רשע יבואו הרעבים שקיצץ בחייו וישתלמו גזילותיו מנכסיו

"ואל מצנים יקחהו" - כמו ויקחו אליך (שמות כה) כלומר לצורך העני הנושע מצינים וכלי זיין של רשע זה יקחהו השופט הממונה לכך

"ושאף" - ובלע איש איש מן הצמים שגזל בחייו

"חילם" - ממונם שגזל זה בחייו