פתיחת התפריט הראשי

מאורעות בתולדות עם ישראל ותאריכים המוזכרים במקורות שאירעו

« | ביום י"ג ניסן | »
  • לפני 3732 שנה, בשנת ב'מז (2047): נימולו אברהם וישמעאל (בראשית יז, כב) (ע"פ הסדר עולם)
  • לפני 2566 שנה, בשנת ג'ריג (3213): חלה חזקיהו המלך (מ"ב כ, א; ישעי' לח, א)
  • לפני 2566 שנה, בשנת ג'ריג (3213): שב הצל עשר מעלות אחורנית (מלכים ב כ, יא)
  • לפני 2375 שנה, בשנת ג'תד (3404): המן הפיל פור להשמיד את היהודים (אסתר ג, ז)
  • לפני 2375 שנה, בשנת ג'תד (3404): נקראו סופרי המלך לכתוב את גזירת המן, ונשלחו ספרים בכל המדינות (אסתר ג, יב) (והתחיל צום שלשה ימים ע"פ המדרשים (אסתר רבה ח, ז))
שים לב.png
1. מידע נוסף על המקורות תמצאו בדרך כלל במקור המצויין, או בתחתית הדף ב-מאמרים בקטגוריה "י"ג ניסן"
2. השנים שנכתבו כאן נמנות מבריאת אדם הראשון. אנו מונים גם שנה לפני הנקראת "שנת תוהו". ויש להוסיף שנה על הכתוב כאן.

ראה גם