קטגוריה:י"ג ניסן

אירועים בתולדות עם ישראל

« | ביום י"ג ניסן | »


  • בשנת ב'מז, לפני 3733 שנה: נימולו אברהם וישמעאל (בראשית יז, כב) (ע"פ הסדר עולם)
  • בשנת ג'ריג, לפני 2567 שנה: חלה חזקיהו המלך (מ"ב כ, א; ישעי' לח, א)
  • בשנת ג'ריג, לפני 2567 שנה: שב הצל עשר מעלות אחורנית (מלכים ב כ, יא)
  • בשנת ג'תד, לפני 2376 שנה: המן הפיל פור להשמיד את היהודים (אסתר ג, ז)
  • בשנת ג'תד, לפני 2376 שנה: נקראו סופרי המלך לכתוב את גזירת המן, ונשלחו ספרים בכל המדינות (אסתר ג, יב) (והתחיל צום שלשה ימים ע"פ המדרשים (אסתר רבה ח, ז))
שים לב.png
1. מידע נוסף על האירועים יופיע בדרך כלל במקור המצויין או במאמרים בתחתית דף קטגוריה: "י"ג ניסן".
2. השנים נמנו מבריאת אדם הראשון, בתוספת שנה אחת קודמת הנקראת "שנת תוהו".


ראו גם