סדר עולם רבא פרק כג

"וַיְהִי בְּאַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה לַמֶּלֶךְ חִזְקִיָּהוּ עָלָה סַנְחֵרִיב וגו'" (ישעיה לו, א) שמונה [עשרה גר"א] שנים בין גלות ראשונה לשניה ושמונה [ועשרה גר"א] שנים שהה בין גלות שניה לשלישית ועוד שהה שמונה שנים ועלה על יהודה לקיים מה שנאמר (שם ח, כג) "(באת) [כָּעֵת] הָרִאשׁוֹן הֵקַל אַרְצָה זְבֻלוּן וְאַרְצָה נַפְתָּלִי [וְ]הָאַחֲרוֹן הִכְבִּיד וגו'" אמר ר' יהושע בן קרחה טעות גדול טעה סנחרב.

(דה"ב לב, א): "אחרי הדברים והאמת האלה וגו'" באותה שעה שלח תרתן לאשדוד (ישעיה כ, א): "בִּשְׁנַת בֹּא תַרְתָּן אַשְׁדּוֹדָה [בִּשְׁלֹח אֹתוֹ סַרְגוֹן מֶלֶךְ אַשּׁוּר] וגו'" שטף עמונים ומואבים שהיו מסייעין אותו כשצר על שמרון ג' שנים לקיים מה שנאמר (שם טז, יד) "וְעַתָּה דִּבֶּר ה' לֵאמֹר בְּשָׁלֹשׁ שָׁנִים כִּשְׁנֵי שָׂכִיר וגו'" באותו שעה (ב): "(וישלך) [וַיִּשְׁלַח] מֶלֶךְ אַשּׁוּר אֶת רַבְשָׁקֵה וגו'" (ג): "וַיֵּצֵא אֵלָיו אֶלְיָקִים בֶּן חִלְקִיָּהוּ אֲשֶׁר עַל הַבָּיִת וְגוֹ'". "וַיָּבֹאוּ עַבְדֵי הַמֶּלֶךְ חִזְקִיָּהוּ אֶל יְשַׁעְיָהוּ, וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יְשַׁעְיָהוּ וְגוֹ', הִנְּנִי נוֹתֵן בּוֹ רוּחַ וְשָׁמַע שְׁמוּעָה וְגוֹ'" (שם לז, ה), מה שמועה שמע,  (מ"ב יט, ט): "וַיִּשְׁמַע אֶל תִּרְהָקָה מֶלֶךְ כּוּשׁ וְגוֹ'", שטף שבנא הסוכן וסיעתו והלך לכוש ונטל חמדת כל הארצות ובא לו לירושלם, לקיים מה שנאמר  (ישעיה מה, יד): "יְגִיעַ מִצְרַיִם וּסְחַר כּוּשׁ וְגוֹ'".

  • "יגיע מצרים", זה חיל פרעה מלך מצרים.
  • "וסחר כוש", זה תרהקה מלך כוש.
  • "וּסְבָאִים אַנְשֵׁי מִדָּה", אלו חיילות שלהן.
  • "עליך יעברו", זו ירושלם.
  • "ולך יהיו", כבר מושלמין לך.
  • " אחריך ילכו", זה חזקיהו.
  • "בזקים יעברו", זו בכירה ומנקיא.
  • "ואליך ישתחוו אליך יתפללו", הן נותנים שבחו של הקב"ה בתוכך ואומרים "אך בך אל וגו'".

באותה שעה "וישלח מלך אשור את תרתן ואת רבשקה וגו' ויקראו אל המלך וגו'" (מ"ב יח, יז) "וישלח ישעיהו בן אמוץ וגו', זה הדבר וגו', את מי חרפת וגדפת וגו', ביד מלאכיך וגו', אני קרתי וגו'" (מ"ב יט, כ), "ויהי בלילה ההוא וגו'" (שם יט, לה) וכולן מלכים קשורי כתרים בראשיהן. לפני מפלתו של סנחריב חלה חזקיהו שלשה ימים , רבי יוסי אומר יום שלישי לחליו של חזקיהו היתה מפלתו של סנחריב, ועמדה לו חמה כשם שעמדה לו לאחז, שנאמר  (ישעיה לח, ח): "הנני משיב את צל המעלות וגו'", בו ביום נסע סנחריב עשר מסעות, "בָּא עַל עַיַּת וְגוֹ', עָבְרוּ מַעְבָּרָה וְגוֹ', נָדְדָה מַדְמֵנָה וְגוֹ' צַהֲלִי קוֹלֵךְ וְגוֹ', עוֹד הַיוֹם בְּנֹב לַעֲמֹד" (שם י, כח), שתמצא אומר בו ביום נסע עשר מסעות, באחת עשרה ביובל בשנה הרביעית בשבוע עלה סנחריב, וכן הוא אומר, (שם לז, ל) "וְזֶה לְךָ הָאוֹת אָכוֹל הַשָּׁנָה סָפִיחַ וְגוֹ'", שעלה בפרס הפסח ולא יכלו לזרוע ואכלו ספיחים "וּבַשָּׁנָה הַשֵּׁנִית שָׁחִיס" שגדעו הלגיונות האילנות "וּבַשָּׁנָה (הָרְבִיעִית) [הַשְּׁלִישִׁית] זָרְעוּ וְקָצְרוּ וְגוֹ'", מלמד שלא נשתייר בשבוע אלא שנה אחת, לאחר מפלתו של סנחריב, עמד חזקיה ופטר את האוכלוסין שבאו עמו בקולרין, וקבלו עליהם מלכות שמים, לקיים מה שנאמר (שם יט, יח) "בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיוּ חָמֵשׁ עָרִים מְדַבְּרוֹת שְׂפַת כְּנַעַן וְגוֹ'" הלכו ובנו מזבח והיו מקריבין עליו עולות לשם שמים, שנאמר (שם, יט) "בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה מִזְבֵּחַ לַה' וְגוֹ'", והיו מתפללין ומשתחוין אל ירושלים, שנאמר (שם מה, יד) "וְאֵלֶיךָ יִשְׁתַּחֲווּ אֵלֶיךָ יִתְפַּלָּלוּ".

קודם ביאתו של סנחריב סתם חזקיה את מימי גיחון, שנאמר (דה"ב לב, ג): "וַיִּוָּעַץ עִם וְגוֹ'", (שם, לא) "(הוּא חִזְקִיָּה) [וְהוּא יְחִזְקִיָּהוּ] סָתַם אֶת מוֹצָא וְגוֹ'", "בֶּן עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה חִזְקִיָּהוּ בְּמָלְכוֹ וְגוֹ'(מ"ב יח, ב).