קטגוריה:י"ד ניסן

אירועים בתולדות עם ישראל

« | היום י"ד ניסן | »


  • בשנת ב'תמ"ח, לפני 3336 שנה: הקריבו בני ישראל את קרבן הפסח במצרים (שמות יב, ו)
  • בשנת ב'תמ"ט, לפני 3335 שנה, בשנת 2 ליציאת מצרים: הקריבו בני ישראל את קרבן הפסח הראשון (והאחרון ראו רש"י) במדבר (במדבר ט, ה)
  • בשנת ב'תפ"ח, לפני 3296 שנה, בשנת 41 ליציאת מצרים: הקריבו בני ישראל בגלגל את קרבן הפסח הראשון בארץ ישראל (יהושע ה, י)
  • בשנת ג'ת"ד, לפני 2380 שנה, בשנת 12 למלכות אחשורוש: התחילו היהודים לצום צום שלשת ימים, בגלל גזירות המן (אסתר ד, טז) (לפי פירש"י)
  • בשנת ג'תש"ז, לפני 2077 שנה, בשנת 299 לבנין בית שני: נתלה ישו הנוצרי (סנהדרין מג א) השנה ע"פ ספר יוחסין במאמר ראשון (ראה: ימי ישו הנוצרי)
  • יקריב הנשיא קרבן לחנוכת הבית (יחזקאל מה, כב) (ראה מצודות שם)
1. מידע נוסף על האירועים יופיע בדרך כלל במקור המצויין או במאמרים בתחתית דף קטגוריה: "י"ד ניסן".
2. השנים נמנו מבריאת אדם הראשון, בתוספת שנה אחת קודמת הנקראת "שנת תוהו".


ראו גם