קטגוריה:ניסן

מאורעות בתולדות עם ישראל ותאריכים המוזכרים במקורות

« | בחודש ניסן | »

.

החודש הראשון למנין החדשים כמו שנאמר:

הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה.

-- שמות יב, ב


מאורעות כלליים בחודש ניסן

עריכה
 • נקרא בתורה גם "חדש האביב" שאז זמן הבשלת התבואה, שנאמר: "הַיּוֹם אַתֶּם יֹצְאִים בְּחֹדֶשׁ הָאָבִיב(שמות יג, ד)
 • נזכר בשם "ניסן" באסתר: "בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן הוּא חֹדֶשׁ נִיסָן"
 • [לפני: 3376 שנה] - בשנת ב'תח (2408) : נולד יצחק אבינו. (בראשית כא, ב) (פסי"ר ו, ה)
 • [לפני: 2585 שנה] - בשנת ג'קצט (3199) : מלך חזקיהו המלך, וחיזק את דלתות בית ה'. (דה"ב כט, ג)

מאורעות בימי חודש ניסן

עריכה
יום בחודש המאורע נפטרו
א' ניסן
 • "אותו יום נטל עשר עטרות: ראשון למעשה בראשית, ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, ראשון לירידת האש, ראשון לאכילת קדשים, ראשון לשכון שכינה, ראשון לברך את ישראל, ראשון לאיסור הבמות, ראשון לחדשים" (שבת פז ב)
 • יום בריאת אדם הראשון, לפי רבי יהושע
 • לימד ה' את משה דיני קידוש החדש ואמר לו "החדש הזה לכם ראש חדשים וגו'"
 • הוקם המשכן
 • הקריב נחשון בן עמינדב נשיא יהודה קרבן לחנוכת המשכן
 • מתו נדב ואביהוא
 • יחזקאל מתנבא על נפילת מצרים בידי נבוכדנצר
 • התחילו שבעת ימי מילואים בחנוכת בית שני
 • "יסֻד המעלה" התחלת עליית עזרא הסופר וסייעתו מבבל
 • סיימו להבדיל את הנשים הנכריות שנשאו בבבל
 • נחמיה ביקש רשות מארתחששתא לעלות ולבנות את חרבות ירושלים
 • מא' עד ח' - יום טוב במגילת תענית שהוקם התמיד בויכוח עם הצדוקים
 • היום המיועד לקרבן עצים למשפחת ארח בן יהודה
 • התחלת הבאת קרבנות מהשקלים החדשים
 
ב' ניסן
 • הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר קרבן לחנוכת המשכן
 • שרף אלעזר הכהן את הפרה האדומה הראשונה
 
ג' ניסן
 • הקריב אליאב בן חילון נשיא זבולן קרבן לחנוכת המשכן
 
ד' ניסן
 • הקריב אליצור בן שדיאור נשיא ראובן, קרבן לחנוכת המשכן
 
ה' ניסן
 • הקריב שלומיאל בן צורישדי נשיא שמעון, קרבן לחנוכת המשכן
 
ו' ניסן
 • הקריב אליסף בן דעואל נשיא גד, קרבן לחנוכת המשכן
 
ז' ניסן
 • הקריב אלישמע בן עמיהוד נשיא אפרים, קרבן לחנוכת המשכן
 • ימי בכיו של משה הגיעו לסיומם
 • ה' מצווה את יהושע לעבור את הירדן
 • יחזקאל מתנבא על מפלת מצרים
 
ח' ניסן
 • הקריב גמליאל בן פדהצור נשיא מנשה, קרבן לחנוכת המשכן
 • מח' עד כ"א - יום טוב במגילת תענית שהוקם חג עצרת בויכוח עם הבייתוסים
 
ט' ניסן
 • הקריב אבידן בן גדעוני נשיא בנימן, קרבן לחנוכת המשכן
 
י' ניסן
 • לקחו את הצאן לקרבן הפסח במצרים
 • נפטרה מרים ונסתלקה הבאר
 • עברו בני ישראל את הירדן ונכנסו לארץ ישראל
 
י"א ניסן
 • פגעיאל בן עכרן נשיא אשר, הקריב קרבן לחנוכת המשכן
 • מל יהושע את בני ישראל בגבעת הערלות
 
י"ב ניסן
 • אחירע בן עינן נשיא נפתלי, הקריב קרבן לחנוכת המשכן
 • יסוד המעלה מבבל: עזרא וסייעתו נוסעים מנהר אַהֲוָא ללכת לירושלים
 
י"ג ניסן
 • נימולו אברהם וישמעאל
 • חלה חזקיהו המלך
 • שב הצל עשר מעלות אחורנית
 • המן הפיל פור להשמיד את היהודים
 • נקראו סופרי המלך לכתוב את גזירת המן, ונשלחו ספרים בכל המדינות
 
י"ד ניסן
 • הקריבו בני ישראל את קרבן הפסח במצרים
 • הקריבו בני ישראל את קרבן הפסח הראשון (והאחרון ראו רש"י) במדבר
 • הקריבו בני ישראל בגלגל את קרבן הפסח הראשון בארץ ישראל
 • התחילו היהודים לצום צום שלשת ימים, בגלל גזירות המן
 • נתלה ישו הנוצרי
 • יקריב הנשיא קרבן לחנוכת הבית
 
ט"ו ניסן
 • ברית בין הבתרים
 • נלחם אברהם אבינו עם כדרלעומר והמלכים אשר אתו
 • באו המלאכים לבשר על לידת יצחק
 • נולד יצחק אבינו
 • ירדו יעקב ובניו למצרים
 • נולדה יוכבד ללוי כשנכנסו למצרים
 • דיבר ה' עם משה בסנה
 • יצאו בני ישראל ממצרים
 • יצא מלאך ה' והרג במחנה אשור 185,000 ראשי גייסות
 • צמו היהודים ולא קיימו "סדר ליל פסח" בגלל גזירות המן
 • המשתה הראשון של אסתר, לפי חלק מהדעות
 
ט"ז ניסן
 • הפיכת סדום
 • נולד לוי ליעקב ולאה
 • נפטר לוי
 • הקריבו עומר ראשון בארץ ישראל ואכלו מתבואת ארץ ישראל
 • שָׁבַת (הפסיק) המן
 • המשתה הראשון של אסתר, לפי חלק מהדעות
 • המשתה השני של אסתר ותליית המן, לפי חלק מהדעות
 
י"ז ניסן
 • חנו בני ישראל לפני פי החירות
 • המשתה השני של אסתר ותליית המן, לפי חלק מהדעות
 
י"ח ניסן
 • המרגלים של פרעה ראו שבני ישראל לא חוזרים תוך שלושה ימים והלכו לדווח לפרעה
 
י"ט ניסן
 • צבא פרעה רדף אחרי בני ישראל
 
כ' ניסן
 • צבא פרעה רדף אחרי בני ישראל
 
כ"א ניסן  
כ"ב ניסן  
כ"ג ניסן
 • יום השני להיקף יריחו
 
כ"ד ניסן
 • הגיעו בנ"י למרה שם המתיק להם משה את המים, ושם נצטוו במצוות שבת, פרה אדומה ודינים
 • יום השלישי להיקף יריחו
 • ראה דניאל את המראה הגדול על נהר חידקל
 
כ"ה ניסן
 • יום הרביעי להיקף יריחו
 
כ"ו ניסן
 • יום החמישי להיקף יריחו
 • נפטר יהושע בן נון
 
כ"ז ניסן
 • יום השישי להיקף יריחו
 
כ"ח ניסן
 • ביום השביעי להיקף חומות יריחו נפלה החומה ולכדו את העיר
 
כ"ט ניסן  
ל' ניסן  

קישורים חיצוניים

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: ניסן
חדשי השנה

ניסן - אייר - סיון - תמוז - אב - אלול - תשרי - חשון - כסלו - טבת - שבט - אדר

קטגוריות־משנה

קטגוריה זו מכילה את 31 קטגוריות המשנה המוצגות להלן, ומכילה בסך הכול 31 קטגוריות משנה. (לתצוגת עץ)

א

ב