פתיחת התפריט הראשי

עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ח

דף פז עמוד אעריכה

דף פח עמוד אעריכה

דף פח עמוד בעריכה

דף פט עמוד אעריכה

דף פט עמוד בעריכה

דף צ עמוד אעריכה

דף צ עמוד בעריכה

דף צא עמוד אעריכה

דף צא עמוד בעריכה

דף צב עמוד אעריכה

דף צב עמוד בעריכה

נד א מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ח:  1. ^ משום מה, אותיות מ"ט ונ' נכפלו בנר מצוה -- ויקיעורך