משנה ערלה ג ה

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת ערלה · פרק ג · משנה ה | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

תנור שהסיקוהו בקליפי ערלה ואפה בו את הפת, תדלק הפת.

נתערבה באחרות, תעלה באחד ומאתים.

משנה מנוקדת

תַּנּוּר שֶׁהִסִּיקוּהוּ בִקְלִפֵּי עָרְלָה,

וְאָפָה בּוֹ אֶת הַפַּת,
תִּדָּלֵק הַפַּת.
נִתְעָרְבָה בַּאֲחֵרוֹת,
תַּעֲלֶה בְּאֶחָד וּמָאתַיִם:

נוסח הרמב"ם

תנור -

שהסיקו בקליפי ערלה,
ואפה בו את הפת - תידלק הפת.
נתערבה באחרות -
תעלה - באחד ומאתיים.

פירוש הרמב"ם

גם זה מבואר:

פירוש רבינו שמשון

אין??

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

' -אין פירוש למשנה זו

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

תנור שהסיקו בקליפי ערלה ואפה בו את הפת:    בגחלים לוחשות דהיינו בוערות נראות כמתנענעות ולוחשות זו לזו ואפה בו את הפת תדלק הפת מוכח בפ' כל שעה באבוקה כנגדו שכל שעה שהיתה פת בתנור הי' דולק התנור ואופה דהשתא חשבינן הפת כמו שהאיסור בעין. הר"ש שירילי"ו ז"ל:

תפארת ישראל

יכין


בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים