משנה ערלה ב ה

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת ערלה · פרק ב · משנה ה | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

דוסתאי איש כפר יתמה, היה מתלמידי בית שמאי; ואמר: שמעתי ח משמאי הזקן שאמר: "לעולם אינו מטמא — עד שיהא בו כביצה".

משנה מנוקדת

דּוֹסְתַּאי אִישׁ כְּפַר יַתְמָה הָיָה מִתַּלְמִידֵי בֵּית שַׁמַּאי,

וְאָמַר:
שָׁמַעְתִּי מִשַּׁמַּאי הַזָּקֵן שֶׁאָמַר,
לְעוֹלָם אֵינוֹ מְטַמֵּא,
עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ כַּבֵּיצָה:

נוסח הרמב"ם

דוסתאי איש כפר יתמה,

היה מתלמידי בית שמאי, ואמר:
שאלתי את שמאי הזקן, ואמר:
לעולם - אינו מטמא,
עד שיהא בו - כביצה.

פירוש הרמב"ם

כבר ידעת העיקר שטומאת אוכלין בכביצה, יהיה האומר מי שאמרו:

פירוש רבינו שמשון

אין??

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

' -אין פירוש למשנה זו

פירוש תוספות יום טוב

שמעתי משמאי הזקן. וכן הלכה. הרמב"ם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ח) (על המשנה) שמעתי. וכן הלכה. הר"ם:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

דוסתאי:    העיד שהיה שמאי הזקן עצמו אומר כדברי ב"ה. וב"ש או מטעם זחוחי הלב או מטעם שלא שמשו כל צרכן הוו פליגי על ב"ה וטעמא דבעינן בטומאה כביצה נפקא לן בת"כ מקרא דמכל האוכל אשר יאכל ואפי' דאסר לה היינו משום נתינת טעם וטעם כעיקר דאורייתא הר"ש שירילי"ו ז"ל. ואית דגרסי שאלתי את שמאי הזקן ואמר וכו'. וכן הגי' ה"ר יהוסף ז"ל וגם מחק האל"ף של דוסתאי ונקד התי"ו בחיר"ק דוסתי:

תפארת ישראל

יכין

ואמר שמעתי משמאי הזקן שאמר לעולם אינו מטמא עד שיהא בו בביצה:    ואפילו אינו מחמץ או וכו' לא בטל:


בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים