טהרות פרק ב', ב: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<<משנהסדר טהרותמסכת טהרותפרק שני ("האישה שהייתה")>>

פרקי מסכת טהרות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

משנה אמשנה במשנה ג •  משנה ד •  משנה ה • משנה ו • משנה ז • משנה ח • 

נוסח הרמב"םמנוקדמפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


האשה שהיתה כובשת ירק בקדרה ונגעה בעלה חוץ לקדרה במקום הנגוב, אף על פי שיש בו כביצה, הוא טמא והכל טהור.

נגעה במקום המשקה, אם יש בו כביצה, [ הכל טמא.

אין בו כביצה ], הוא טמא והכל טהור.

חזר לקדרה, הכל טמא.

היתה מגע טמא מת ונגעה בין במקום המשקה בין במקום הנגוב, אם יש בו כביצה, הכל טמא.

אין בו כביצה, הוא טמא והכל טהור.

היתה טבולת יום מנערת את הקדרה בידים מסואבות, וראתה משקין על ידיה, ספק מן הקדרה נתזו, ספק שהקלח נגע בידיה, הירק פסול והקדרה טהורה.

רבי אליעזר אומר, האוכל אוכל ראשון, ראשון.

אוכל שני, שני.

אוכל שלישי, שלישי.

רבי יהושע אומר, האוכל אוכל ראשון ואוכל שני, שני.

שלישי, שני לקדש ולא שני לתרומה.

בחולין שנעשו לטהרת תרומה.

הראשון שבחולין, טמא ומטמא.

השני, פוסל ולא מטמא.

והשלישי, נאכל בנזיד הדמע.

הראשון והשני שבתרומה, טמאים ומטמאים.

השלישי, פוסל ולא מטמא.

והרביעי נאכל בנזיד הקדש.

הראשון והשני והשלישי שבקדש, טמאין ומטמאין.

הרביעי, פוסל ולא מטמא.

והחמישי, נאכל בנזיד הקדש.

השני שבחולין, מטמא משקה חולין, ופוסל לאוכלי תרומה.

השלישי שבתרומה, מטמא משקה קדש, ופוסל לאוכלי קדש שנעשו לטהרת הקדש.

אבל אם נעשו לטהרת תרומה, מטמא שנים ופוסל אחד בקדש.

רבי אליעזר אומר, שלשתן שוין.

האחד שבקדש ושבתרומה ושבחולין, מטמא שנים ופוסל אחד בקדש, מטמא אחד ופוסל אחד בתרומה, ופוסל את החולין.

השני שבכולן, מטמא אחד ופוסל אחד בקדש, ומטמא משקה חולין, ופוסל לאוכלי תרומה.

השלישי שבכולן, מטמא משקה קדש ופוסל לאוכלי קדש.

האוכל אוכל שני, לא יעשה בבית הבד.

וחולין שנעשו על גב קדש, הרי אלו כחולין.

רבי אלעזר בר רבי צדוק אומר, הרי אלו כתרומה, לטמא שנים ולפסול אחד.

משנה טהרות ב ניקוד

נוסח הרמב"ם

(א) האשה שהיתה כובשת ירק בקדירה,

ונגעה בעלה חוץ לקדירה במקום הנגוב,
אף על פי שיש בו כביצה -
הוא טמא, והכל טהור.
נגעה במקום המשקה -
אם יש בו כביצה - הכל טמא,
אין בו כביצה - הוא טמא, והכל טהור.
חזר לקדירה - הכל טמא.
היתה מגע טמא מת -
נגעה בין במקום המשקה, ובין במקום הנגוב -
אם יש בו כביצה - הכל טמא,
אין בו כביצה - הוא טמא, והכל טהור.
היתה טבולת יום מנערת את הקדירה בידים מסואבות,
וראת משקין על ידיה,
ספק מן הקדירה ניתזו, ספק שהקלח נגע בידה -
הירק פסול, והקדירה טהורה.


(ב) רבי אליעזר אומר:

האוכל אוכל ראשון - ראשון,
ואוכל שני - שני,
ואוכל שלישי - שלישי.
רבי יהושע אומר:
האוכל אוכל ראשון, ואוכל שני - שני
שלישי - שני לקודש,
ולא שני לתרומה - שנעשה לטהרת תרומה.


(ג) הראשון שבחולין - טמא, ומטמא.

השני - פסול, ולא מטמא.
השלישי - נאכל בנזיד הדמע.


(ד) הראשון, והשני שבתרומה - טמאין, ומטמאין.

השלישי - פסול, ולא מטמא.
הרביעי - נאכל בנזיד הקודש.


(ה) הראשון, והשני, והשלישי שבקודש - טמאין, ומטמאין.

הרביעי - פסול, ולא מטמא.
החמישי - נאכל בנזיד הקודש.


(ו) השני שבחולין - מטמא משקה חולין,

ופוסל לאוכלי תרומה.
השלישי שבתרומה - מטמא משקה קודש,
ופוסל לאוכלי קודש, שנעשה לטהרת הקודש.
אבל אם נעשה לטהרת תרומה - מטמא שנים, ופוסל אחד בקודש.


(ז) רבי אלעזר אומר: שלשתן שווין.

הראשון שבקודש, ושבתרומה, ושבחולין -
מטמא שנים, ופוסל אחד - בקודש,
מטמא אחד, ופוסל אחד - בתרומה,
ופוסל את החולין.
השני שבכולן -
מטמא אחד, ופוסל אחד - בקודש,
ומטמא משקה חולין,
ופוסל לאוכלי תרומה.
השלישי שבכולן -
מטמא משקה קודש,
ופוסל לאוכלי קודש.


(ח) האוכל אוכל שני - לא יעשה בבית הבד.

וחולין שנעשו על גבי הקודש - הרי אלו כחולין.
רבי אלעזר ברבי צדוק אומר:
הרי אלו כתרומה - לטמא שנים, ולפסול אחד.