מצוה:שלא ישא סריס בת ישראל


שלא ישא סריס בת ישראל

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

לֹא יָבֹא פְצוּעַ דַּכָּא[1] וּכְרוּת שָׁפְכָה בִּקְהַל יְהוָה. (דברים כג, ב)

בחז"ל
משנה: מסכת יבמות, פרק ח

בראשונים
משנה תורה: הלכות איסורי ביאה, פרק טז
ספר המצוות לרמב"ם: לאו שס    ספר החינוך: מצוה תקנט    ספר מצוות גדול: לאו קיט

באחרונים
שולחן ערוך: טור אבן העזר, סימן ה


  1. ^ ברוב ספרי אשכנז דַּכָּ֛ה