מצוה:שלא יאכל הנזיר גרעיני הענבים


שלא יאכל הנזיר גרעיני הענבים

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

כֹּל יְמֵי נִזְרוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מִגֶּפֶן הַיַּיִן מֵחַרְצַנִּים וְעַד זָג לֹא יֹאכֵל. (במדבר ו, ד)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות נזירות, פרק ה
ספר המצוות לרמב"ם: לאו רה    ספר החינוך: מצוה שעא    ספר מצוות גדול: לאו רמו


שלא יאכל הנזיר זרע הענבים

שלא יאכל הנזיר זרע הענבים שנאמר (במדבר ו, ד): "מחרצנים ועד זג לא יאכל".

כל ענינה במצוות הקודמות.

ואם אכל מהן כזית, לוקה.

קישורים

קיצור דרך: tryg/mcwa/371