ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/שעא


מצוה שעא - שלא יאכל הנזיר גרעיני הענבים

שלא יאכל הנזיר זרע הענביםעריכה

שלא יאכל הנזיר זרע הענבים שנאמר (במדבר ו, ד): "מחרצנים ועד זג לא יאכל".

כל ענינה במצוות הקודמות.

ואם אכל מהן כזית, לוקה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/371