מצוה:לשלח את הטמאים חוץ למחנה שכינה


שילוח טמאים
מצוה זו נוהגת בזמן הזה

צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וִישַׁלְּחוּ מִן הַמַּחֲנֶה כָּל צָרוּעַ וְכָל זָב וְכֹל טָמֵא לָנָפֶשׁ. (במדבר ה, ב)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות ביאת מקדש, פרק ג
ספר המצוות לרמב"ם: עשה לא    ספר החינוך: מצוה שסב    ספר מצוות גדול: עשה קעד