מצוה:לעזוב את פרט הכרם לעני ולגר


לעזוב את פרט הכרם לעני ולגר

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

וְכַרְמְךָ לֹא תְעוֹלֵל וּפֶרֶט כַּרְמְךָ לֹא תְלַקֵּט לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹב אֹתָם אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם. (ויקרא יט, י)

בחז"ל
משנה: מסכת פאה, פרק ז, משנה ג

בראשונים
משנה תורה: הלכות מתנות עניים, פרק ד
ספר המצוות לרמב"ם: עשה קכד    ספר החינוך: מצוה רכב    ספר מצוות גדול: עשה קנח

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן שלב