סמ"ג עשה קנז

<< · סמ"ג · עשה · קנז · >>


מצות עשה קנז - לעזוב את לקט הקציר לעני ולגר

וכן מצות עשה להניח לקט לעניים [בפאה] והוא שבולת אחת או שתים הנופלת בשעת הקציר.