פתיחת התפריט הראשי

מצוה:להכות את מי שהתחייב מלקות בבית-דין


להכות את מי שהתחייב מלקות בבית-דין
מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע וְהִפִּילוֹ הַשֹּׁפֵט וְהִכָּהוּ לְפָנָיו כְּדֵי רִשְׁעָתוֹ בְּמִסְפָּר. (דברים כה, ב)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם, פרק טז
ספר המצוות לרמב"ם: עשה רכד    ספר החינוך: מצוה תקצד    ספר מצוות גדול: עשה קה

באחרונים
שולחן ערוך: טור חושן משפט, סימן ב