פתיחת התפריט הראשי


לבדוק סימני דגים
מצוה זו נוהגת בזמן הזה

אֶת זֶה תֹּאכְלוּ מִכֹּל אֲשֶׁר בַּמָּיִם כֹּל אֲשֶׁר לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת בַּמַּיִם בַּיַּמִּים וּבַנְּחָלִים אֹתָם תֹּאכֵלוּ. (ויקרא יא, ט)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות מאכלות אסורות, פרק א
ספר המצוות לרמב"ם: עשה קנב    השגות הרמב"ן: אינו מונה מצוה זו    ספר החינוך: מצוה קנה    ספר מצוות גדול: עשה סב

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן פג