מצוה:לא לענות יתום ואלמנה


לא לענות יתום ואלמנה

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן. (שמות כב, כא)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות דעות, פרק ו
ספר המצוות לרמב"ם: לאו רנו    ספר החינוך: מצוה סה    ספר מצוות גדול: לאו ח