<< · סמ"ג · לאו · ז · >>


מצות לאו ז - לא להונות עבד שברח אלינו

שלא להונות עבד שברח מחוצה-לארץ לארץ, שנאמר "עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו(דברים כג, יז). ומצוה זו בעבד שברח מחוצה-לארץ לארץ כמו שיתבאר במצות ל"ת ק"פ.