מצוה:לא לאכול מנחת כהן


לא לאכול מנחת כהן

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

וְכָל מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֵאָכֵל. (ויקרא ו, טז)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות מעשה הקרבנות, פרק יב
ספר המצוות לרמב"ם: לאו קלח    ספר החינוך: מצוה קלז    ספר מצוות גדול: לאו שכב