ספר המצוות לאו קלח

<< · ספר המצוות · לאו · קלח · >>

המצוה לא לאכול מנחת כהן


שהזהירנו מלאכול מנחת כהן. והוא אמרו יתעלה וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל.

ונכפלה האזהרה בחביתי כהן גדול והיא מנחה גם כן. והעובר על לאו זה לוקה. ולשון ספרי כליל תהיה כל שהיא בכליל הרי הוא בלא תעשה על אכילתו.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo138