סמ"ג לאו שכג

<< · סמ"ג · לאו · שכג · >>


מצות לאו שכג - לא לאכול מבשר חטאות הנעשין בפנים

שלא לאכול כזית מבשר החטאת הנעשית בפנים שנ' וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד וגומר לא תאכל באש תשרף.