מצודות על תהלים פה יד

<< מצודות על תהלים • פרק פה
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


מצודת דוד

"צדק" - כל איש יהלך לפניו הצדק ר"ל שיהיה הצדק תמיד נוכח עיניו וישים פעמיו לדרך הצדק ללכת אחריה וכפל הדבר לחוזק

מצודת ציון

"פעמיו" - צעדיו כמו פעמי הכן (לקמן קי"ט)